უკრაინა

+38 (044)  207-53-06

info@ecotherm-est.com

მთავარი ბიბლიოთეკა

ბიბლიოთეკა

 ამ ნაწილში თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ უკრაინის, ევროპის და საქართველოს ნორმატიულ სამშენებლო ბაზას. ამ განყოფილებაში  წარმოდგენილია ძირითადი საბაზისო დოკუმენტები ენერგიის დაზოგვის, თერმული იზოლაციისა და ხარისხიანი სამშენებლო მასალების თვალსაზრისით. 

კვლევების განყოფილება იძლევა საშუალებას, რომ თქვენ გაეცნოთ პენოპოლისტირული იზოლაციის  გამოყენებისა და წარმოების მსოფლიო გამოცდილებებს. ამ ნაწილში წარმოდგენილია სხვადასხვა ქვეყნის ეფექტური გამოცდილება, მშენებლობაში პენოპოლისტიროლის საიმედოობა და უსაფრთხოება.

ჩვენი სითბოიზოლაციის მასალა პასუხობს უკრაინისა და ევროპის მშენებლობის ნორმების ყველა მოთხოვნებს, გააჩნია ყველა შესაბამისი სერტიფიკატი უკრაინის სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური სადგურის და სერთიფიკაციის განყოფილებისა, აგრეთვე, საგანგებო სიტუაციების სამინისტროს თანხმობა სერთიფიკატით გათვალისწინებული ჩვენი პროდუქციის მშენებლობაში გამოყენების თაობაზე.

 

მუხლი
23 აპრილი 2019
5 თებერვალი 2019
30 ივნისი 2016
ყველა სტატია